Arrangementer

tir 27 feb
09:30-15:30 | AU Foulum, Blichers Allé 20, Foulum, 8830 Tjele, mødesal 2
Seminar: Vandrammedirektiv - Værktøjer og virkemidler
Seminaret har fokus på udfordringerne vedrørende implementering af krav fra EU’s vandrammedirektiv.
tor 01 mar
09:30-15:00 | Aarhus Universitet i Emdrup: mødelokale C001, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof
På workshoppen debatteres og perspektiveres beregning af marginaludvaskning med NLES3 og NLES4 regnemodellerne. Desuden fremlægges resultater af eksperimentelle undersøgelser, der belyser marginaludvaskning og udvaskning af kvælstof under forskellige dyrkningsforhold. Endelig redegøres for status og planer for den nye NLES5 model.
tor 15 mar
12:00-16:00 | Aarhus Universitet, Foulum
CBIO seminar
Eksterne foredragsholdere orienterer om potentialet for bioøkonomi i både dansk og europæisk sammenhæng. Herudover giver mødet mulighed for direkte kontakt til lederne af forskningsplatformene i CBIO. Der er blandt andet lejlighed til at høre om mulighederne for at samarbejde om specifikke forskningsprojekter, søge ph.d.-midler og indgå samarbejdsaftaler.
ons 04 apr
09:30-16:00 | Auditoriet, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Kick-off møde for Partnerskab om præcisionssprøjtning
Det nye Partnerskab for Præcisions- og Sprøjteteknologi skal bidrage til at sænke pesticidforbruget og derved reducere landbrugets pesticidomkostninger og belastningen af miljø og sundhed. Partnerskabet, der lanceres ved et kickoff-møde 4. april 2018 på AU Foulum, har sekretariat ved DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.