Arrangementer

fre 26 okt
13:00-16:00 | Hofmansgave, Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup
Indvielse: Minivådområde med filtermatrice fuldskala testanlæg
Anlægget er etableret for at skaffe mere viden om minivådområder med filtermatrice.
tor 15 nov
10:00-16:00 | Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg
Midtvejskonference i projektet rOpen
Projektet rOpen, der skal forbedre viden om kvælstoftilbageholdelse, afholder en midtvejskonference torsdag 15. november.
man 03 dec
09:30-15:00 | Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus
Møde om reduktion af drivhusgasser fra husdyrproduktionen
Det tværgående forskningscenter iClimate ved Aarhus Universitet inviterer i samarbejde med INBIOM til et videnudvekslings- og netværksmøde om mulighederne for reduktion af drivhusgasser fra husdyrproduktionen.