Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indvielse: Minivådområde med filtermatrice fuldskala testanlæg

Anlægget er etableret for at skaffe mere viden om minivådområder med filtermatrice.

07.09.2018 | Janne Hansen

Dato fre 26 okt
Tid 13:00 16:00
Sted Hofmansgave, Hofmansgavevej 27, 5450 Otterup

For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både på landmandens marker og udenfor dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne udenfor dyrkningsfladen kræver nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare løsninger. En af disse virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).

For at skaffe mere viden om MMM-anlæg har Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet på foranledning af Miljø- og Fødevareministeriet opført et MMM fuldskala testanlæg ved Hofmansgave i samarbejde med Orbicon og BM Bogense.

Til oktober står anlægget klar til at komme i brug. Du inviteres til at deltage i indvielsen, hvor du kan høre om anlægget, herunder de praktiske detaljer, og efter den officielle men uhøjtidelige indvielse få lidt godt til ganen.     


Tilmeld dig arrangementet her eller hos janne.hansen@agro.au.dk


DCA, Agro