Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Workshop: Kulstofbinding på kvægbrug – måling og tiltag

I forbindelse med kvægbrugets klimapåvirkning er et af spørgsmålene i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved f.eks. mere græs i sædskiftet kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning.

04.09.2018 | Janne Hansen

Dato man 01 okt
Tid 09:30 15:30
Sted Mødelokale 2, AU Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Workshoppen giver blandt andet status på projektet "Måling og forbedring af bæredygtig dansk mælkeproduktion med fokus på klima", der gennemføres i samarbejde mellem Seges og Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Projektets mål er at kunne indregne blandt andet kulstofbindingen i bæredygtighedsværktøjet RISE.

På workshoppen bliver det muligt at få en status og give input til, hvordan disse spørgsmål bedst integreres i rådgivningen til kvægbrugene.

Læs mere og tilmeld dig her.

Agro, Anis, DCA