Nyheder

Det er ikke et satellitbillede af Jupiter, men en tomat smittet med pepinomosaikvirus. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et EU-projekt vedrørende tomatsygdommen. Foto: Inge Hanssen, Scientia Terrae VZW

23.04.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Syge tomater smitter via frø

Forskning viser, at sygdommen forårsaget af pepinomosaikvirus kan smitte fra tomatfrø til tomatplanter. Resultatet er nedsat udbytte og misfarvede tomater.

Udnyttelse af biomasse fra landbruget kan femdobles fra det nuværende niveau, viser rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Foto: Flemming Nielsen, istockphoto

20.04.2008 |

Kæmpe potentiale i biomasse

Udnyttelse af biomasse fra landbruget kan femdobles fra det nuværende niveau. Det viser en rapport, som forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, har udarbejdet.

Brun eller gul? På Læsø gøres store anstrengelser for at bevare den oprindelige brune bi i sameksistens med den importerede gule bi. Foto: Vincent Dietemann

08.04.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Læsøs brune bier bevares

Læsøs bestande af brune og gule bier kan holdes adskilt ? de skal blot blive på hver deres ende af øen.