Nyheder

29.01.2008 |

Ny publikation: Danish pork production ? An environmental assessment

Foderproduktion og gylle i stald og lager er de mest forurenende dele af dansk svinekøds produktkæde ? hvorimod transport af svin kun forurener ganske lidt.

28.01.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Græs med citrusduft er surt show

Lugten af toiletskyl med citrusduft er noget, som mange synes er dejlig frisk. Men hvis det er græs, der har den lugt, er det i hvert fald ikke noget, som køer er vilde med. I Uganda har ukrudtsplanten ?false lemongrass? en stærk lugt af toiletskyl, og det er et stort problem for kreaturer og landmænd.

23.01.2008 |

Forskning i børnehøjde

Elever fra en århusiansk folkeskole har på lige fod med en forsker fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og studerende på Århus Lærerseminarium arbejdet med et projekt om klimaforandringer og landbrug ? hensigten er at få en bedre forståelse af forskningskommunikation målrettet til folkeskoleelever.

23.01.2008 |

Mad eller energi ? er der jord nok til det hele?

Energi, mad, foder, by og natur ? kan vi mennesker blive ved med at opfylde vores behov på den jord vi har til rådighed? En ny rapport fra Fødevareministeriet med bidrag fra forskere ved Aarhus og Københavns universiteter giver et overblik over situationen vedrørende produktion af biomasse til energi.

20.01.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Præsident for kampen mod ukrudt

Den nyudnævnte præsident for international ukrudtsforskning kommer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

01.01.2008 |

Effekten af jorderosion på den globale kulstofcyklus

Forskere har diskuteret, om erosion af landbrugsjord globalt har en positiv eller negativ effekt på frigørelse af kulstof fra jorden til atmosfæren. En international gruppe af forskere er nu kommet meget nærmere svaret ? blandt andet med hjælp fra gamle atomprøvesprængninger.