Nyheder

Olieræddike som mellemafgrøde kan have potentiale til at reducere kvælstofudvaskning.

29.06.2008 |

Mellemafgrøder kan reducere kvælstofindhold i jord om efteråret

En mellemafgrøde af olieræddike sået i vinterhvede før høst kan optage store mængder kvælstof inden såning af den efterfølgende vinterhvede.

26.06.2008 |

Klimaændringer skaber muligheder

En international konference om udfordringer og muligheder i forbindelse med klimaændringer holdes i Aarhus i 2009.

Afkom fra den iberiske skovsnegl bliver næppe til "monsterdræbersnegle" selvom der sker parringer sig med danske skovsnegle.

24.06.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Monstersnegl en overdrivelse

Forsker med speciale i skadedyr maner til besindighed vedrørende frygten for, at krydsninger mellem den iberiske skovsnegl og danske skovsnegle bliver til monsterdræbersnegle.

Landmanden kan få en sms-besked om, hvordan det sandsynligvis vil komme til at stå til i hans græsmarker nogle dage frem i tiden.

22.06.2008 |

På øjenhøjde med græsset

Landmænd kan få sms-besked med prognose om græssets tilstand som hjælp til at planlægge afgræsning, slæt og staldfodring.

Der er plads til mere økologi i Danmark, især med opbygning af et omfattende netværk af biogasanlæg. Foto: Janne Hansen

22.06.2008 |

Plads til mere økologi i Danmark

Mere jord kan frigøres til økologisk produktion. Én af måderne er at opbygge et omfattende netværk af biogasanlæg.

Et nyt internationalt forskeruddannelsesprogram med fokus på jord og miljø har set dagens lys. Forskeruddannelsesprogrammet er baseret i Danmark.

15.06.2008 |

Nyt forskeruddannelses- program kommer under Jordens hud

Et nyt internationalt forskeruddannelsesprogram med fokus på jord og miljø har set dagens lys. Forskeruddannelsesprogrammet er baseret i Danmark.