Nyheder

Forskere skal finde de bedste it-systemer til plantebeskyttelse.

30.03.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

De bedste it-systemer til plantebeskyttelse udpeges

Der er et udskilningsløb i gang i et EU-projekt, som Aarhus Universitet deltager i. Forskerne danner sig et overblik over, hvilke it-systemer til plantebeskyttelse der er i Europa, udpeger de bedste og arbejder videre med dem.

17.03.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Ny publikation: Pesticidafprøvning 2007

Publikationen indeholder resultater fra forsøg med pesticider, som er udført ved Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr i 2007 inden for landbrugsområdet.

Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, er udnævt som medlem af Klimaministeriets nye Klimakommission.

13.03.2008 |

Den nye klimakommission er sammensat

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, er stærkt med på klimabanen og deltager med et medlem i Klimaministeriets nye klimakommission.

13.03.2008 |

Unge hangrise skal ikke kastreres

Ved at slagte grisene tidligt kan man undgå kastration

Danske landmænd er langt fremme med at anvende resistente hvedesorter for at undgå svampesygdomme og nedsætte brugen af pesticider. Disse og andre erfaringer deler vi med andre i EU-projektet ENDURE.

09.03.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Fælles kamp mod svamp

I et omfattende EU-projekt arbejder forskere på flere fronter for at minimere brugen af pesticider. Sorter der er resistente mod svampesygdomme og tilpasning af fungiciddoseringer efter det aktuelle behov, er nogle af vejene frem ifølge danske erfaringer.