Nyheder

Skadedyrlaboratoriet ved Aarhus Universitet udbyder et kursus i bekæmpelse af muldvarpe (billedet) og mosegrise. Kurset er obligatorisk, hvis skadedyrene bekæmpes med fosforbrinte. Foto: Jens Lodal, DJF

27.11.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Obligatorisk kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise udbydes

Skadedyrlaboratoriet ved Aarhus Universitet udbyder kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise ? kursus er obligatorisk, hvis fosforbrinte skal anvendes til bekæmpelse.

Forskere ved Skadedyrslaboratoriet har afprøvet en ny fuldautomatisk rottemaskine, som netop har vandt Agromekprisen. Foto: Jens Lodal, DJF

25.11.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

DJF involveret i prisvindende produkter

Priserne på årets Agromek, der er Nordeuropas største messe for landbrugserhvervet, er uddelt. Tre af priserne gik til produkter og metoder, som forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har været involveret i.

Store mængde regn i perioder og mange uger med tørke var blandt udfordringer i vækståret september 2007 til august 2008. Foto: DJF

19.11.2008 |

Et lunt og solrigt vækstår

Vækståret 2007-2008 var som helhed lunt og solrigt, men udfordringer for landbruget i markerne var der flere af. Det viser en rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Store mængde regn i perioder og mange uger med tørke var blandt udfordringer i vækståret september 2007 til august 2008. Foto: DJF

19.11.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Et lunt og solrigt vækstår

Vækståret 2007-2008 var som helhed lunt og solrigt, men udfordringer for landbruget i markerne var der flere af. Det viser en rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

En ny praktisk folder, der baserer sig på viden og forskning fra flere lande i Europa, beskriver hvordan forbruget af svampemiddel i hvede kan reduceres ved at bruge resistente sorter. Foto: Janne Hansen

09.11.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Forbruget af fungicider kan reduceres

Landmandens brug af svampemidler i hvede kan reduceres betydeligt ved at anvende resistente sorter. En ny folder udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet og fra andre forskningsinstitutioner i Europa beskriver hvordan.

02.11.2008 |

Brakarealet halveret, men ikke lige meget alle steder

Det braklagte areal i det danske landbrug er faldet markant det seneste år som følge af nye EU-regler. Reduktionen i det braklagte areal er dog ikke ligeligt fordelt i landet. Det viser en ny rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.