Nyheder

Forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet undersøger forekomsten af smittebærende mitter i Danmark. Det første skridt har været at indfange mitter ved hjælp af lysfælder. Foto: Janne Hansen

22.10.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Lille dyr med stor effekt

Mitter er bittesmå men kan volde stor skade - blandt andet som spredere af sygdommen Bluetongue. Forskere undersøger det lille væsen fra forskellige vinkler for bedre at kunne bekæmpe den.

En ny praktisk folder, der baserer sig på viden og forskning fra flere lande i Europa, beskriver hvordan man kan reducere brugen af herbicider i majs. Foto: Janne Hansen

22.10.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Majs kan dyrkes med reduceret brug af ukrudtsmiddel

Forskere fra Aarhus Universitet og fra andre forskningsinstitutioner i Europa har arbejdet sammen om at producere en praktisk folder, der beskriver, hvordan majs kan dyrkes med reduceret anvendelse af ukrudtsmiddel.

Nordisk Jordbrugsforskers Forening, NJF, fylder 90 år i år. Foto: DJF

19.10.2008 |

Nordisk forskerforening fylder 90 år

Nordiske Jordbrugsforskers Forening, NJF, fejrer sit 90 års jubilæum i år med et tværfagligt symposium om global fødevareforsyning.

Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, har bidraget til en ny bog om klimaet. Foto: DJF

19.10.2008 |

Ny klimabog udkommet

Klimaændringer er menneskehedens hidtil største udfordring, mener en række forfattere fra Aarhus Universitet og det har de skrevet en bog om.

Forsuring af gylle har også en markant gavnlig effekt på gyllens udledning af drivhusgas. Foto: Søren O. Petersen

08.10.2008 |

Gylle mere klimavenlig, når den er sur

Der sker et markant fald i gyllens udledning af den kraftige drivhusgas metan, når gyllen tilsættes syre. Dog kan lugtgener blive værre.

Fire nye praktiske foldere, der baserer sig på viden og forskning fra flere lande i Europa,  beskriver hvordan man kan forebygge kartoffelskimmel. Foto: Janne Hansen

01.10.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Nye foldere om kartoffelskimmel

Forskere fra Aarhus Universitet og fra andre forsknings- institutioner i Europa har arbejdet sammen om at producere praktiske foldere om kartoffelskimmel.