Nyheder

En omkonstrueret tallerkenharve i arbejde i forbindelse med forsøg med bekæmpelse af kvik. Foto: Henning Thomsen, DJF

21.09.2008 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Videoklip giver indblik i forskning

Bekæmpelse af kvik er omdrejningspunktet for et videoklip, som Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet netop har færdigredigeret ? på sigt forventer fakultetet at opbygge et stort mediearkiv med forskningsprojekter.

Enkelte pesticider udvaskes fra landbrugsmarker, men de fleste er ikke til fare for grundvandet, viser en ny rapport.

08.09.2008 |

Enkelte godkendte pesticider udvaskes fra landbrugsmarker

I en ny rapport fra ?Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet? fremgår det, at enkelte godkendte pesticider udvaskes fra landbrugsmarker. De fleste undersøgte sprøjtemidler er dog ikke til fare for grundvandet.

Mængderne af fosfor, kvælstof og kalium, som kommer fra landbruget og ud i naturen, er faldet markant. Det viser en rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Foto: Janne Hansen, DJF

07.09.2008 |

Overskuddet af næringsstoffer i landbruget er faldet markant

Vandmiljøplanerne er en af årsagerne til, at mængderne af overskydende næringsstoffer, der kan være til skade for miljøet, er faldet markant, viser rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet