Nyheder

Forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har undersøgt effekten af samfyring af gyllefibre og halm på energiudnyttelse og miljøpåvirkning. Foto: DJF

18.08.2009 |

Gyllefibre kan sammen med halm afbrændes i mindre fyringsanlæg

Blandet med halm kan mindre fyringsanlæg anvendes til at afbrænde gyllefibre, men fibrenes forbrændingsegenskaber er meget forskellige og bør undersøges nærmere.