Nyheder

Kloden kan producere mad nok til alle samtidig med, at der dyrkes mere biomasse til energi ? men det kræver politisk vilje og fokus på teknologiudvikling i landbruget. Foto: Janne Hansen

20.12.2009 |

Mere bæredygtig mad og energi er muligt

Landbrugets potentiale for at bidrage med klimavenlig energi er enormt, uden at det behøver at gå ud over madforsyningen.

Der kan ikke herske tvivl om, at menneskets øget udledning af drivhusgasser påvirker klimaet fastslår forskningsprofessor og medlem af FN?s klimapanel Jørgen E. Olesen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Foto: Lars Kruse, AU-foto

17.12.2009 |

Drivhusgasser er altafgørende for klimaet

Størstedelen af klodens temperaturstigning på 0,7°C over de seneste 50 år skyldes øgede udledninger af drivhusgasser. Det fastslår forskningsprofessor fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Dampning af jorden i en smal stribe, hvor planterne senere skal gro, er en effektiv måde at bekæmpe ukrudt i økologiske grønsager på. Foto: Bo Melander

15.12.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Damp i jorden giver sunde gulerødder

Forskere er ved at udvikle en mindre arbejdskrævende metode til at bekæmpe ukrudt, sygdomme og nematoder i økologiske grønsager.

Biogas er et af de temaer, der præsenteres på en side på www.agrsci.dk, hvor en række emner om klimaforskning er samlet. Foto: DJF

06.12.2009 |

Klimaforskning frem i lyset

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet arbejder med klimaproblematikker i relation til jordbrug ? op til COP15-mødet i København lanceres en webside med vigtige temaer om klimaforskning.