Nyheder

Ved at anvende hvedesorter, der er modstandsdygtige overfor svamp, kan landmanden reducere brugen af svampemidler væsentligt. Foto: Janne Hansen

22.02.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Brug af svampemiddel i hvede kan reduceres

Svampevækst i hvede kan bekæmpes med andet end sprøjtemidler. En ny folder fortæller hvordan.

På grundlag af ny forskning kan der tages nye våben i brug mod den alvorlige sygdom kartoffelskimmel. Foto: DJF

19.02.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Der er muligheder for reduktion i forbrug af svampemiddel i kartofler

Nye forskningsresultater forbedrer muligheden for at nedsætte forbruget af fungicider i kartofler.

Offentligheden skal have større indblik i, hvordan myndigheder og forskere samarbejder. Foto: Lars Kruse, AU-foto

08.02.2009 |

Større fokus på offentlighed i samarbejdet mellem forskning og myndigheder

Forskningsbaseret myndighedsbetjening giver langt bedre grundlag for at tage komplicerede beslutninger. Offentliggørelse af forskernes redegørelser skal give indsigt i rådgivningen.

Det bliver måske muligt at bekæmpe mider hos bier ved hjælp af en svampesygdom, der inficerer miderne. Foto: DJF

08.02.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Svamp mod mider hos bier

Forskere undersøger, om en bestemt svamp kan bruges til at bekæmpe mider hos bier.

Olieræddike er en efterafgrøde, som blandt andet sås to-fire uger før forventet høst af hovedafgrøden. Foto: DJF

03.02.2009 |

De vigtige efterafgrøder

Efterafgrøder skal etableres, så de er effektive til at optage kvælstof i efteråret. Men hvor svære er de at etablere, og hvor meget kvælstof optager efterafgrøderne egentlig i løbet af efteråret? Det giver en ny rapport fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet et svar på.