Nyheder

Vand bliver i stigende grad en mangelvare. Det internationale EU-projekt SAFIR udvikler metoder til at anvende de dyre dråber mere effektivt i landbruget. Foto: DJF

23.06.2009 |

Dyre dråber spares

Allerede nu er vand en mangelvare mange steder i verden og klimaforandringerne gør situationen værre. Forskere fra DJF har i EU-projektet SAFIR udviklet en ny vandingsmetode og styringsværktøjer, der kan spare på de dyrebare dråber.

Indenfor plantebeskyttelse kan beslutningsstøttesystemer være nyttige værktøjer for landmænd. Forskere arbejder på at udvikle et ensartet europæisk system, der udnytter de bedste egenskaber fra et udvalg af 70 systemer, som de har undersøgt. Foto: Janne Hansen

23.06.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Støtte til beslutninger om at bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr

I Europa er der fundet 70 forskellige beslutningsstøttesystemer (BSS) som kan hjælpe landmænd og andre, der arbejder med plantebeskyttelse. Forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og fra andre lignende institutter i andre europæiske lande har udarbejdet en oversigt over muligheder og begrænsninger ved disse systemer.

For at skabe de rigtige rammer for forskning i økologi inviteres forbrugere og andre med interesse i emnet til at bidrage med input på et debatmøde på Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen

22.06.2009 |

Fremtidens økologiforskning til debat

Et debatmøde mellem forskningsbrugere og forskere skal give forslag til fremtidens forskning i økologisk jordbrug og fødevareproduktion.

Der bliver kigget nærmere på vådområder og fosfor i landskabet på et ph.d.-kursus i september. Foto: Charlotte Kjærgaard

21.06.2009 |

Spot på fosfor og vådområder

Til efteråret kan ph.d.-studerende komme på kursus om fosfor i vådområder på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

EU-projektet ENDURE har lanceret en ny, informativ og tilgængelig hjemmeside. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er med i projektet.

18.06.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Ny europæisk hjemmeside om planteværn

EU-projektet ENDURE har lanceret en ny hjemmeside, der gør information om plantebeskyttelse tilgængelig for forbrugere, landmænd, politikere og andre med interesse i bæredygtig plantebeskyttelse.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet holder en ph.d. sommerskole om naturlige bioaktive stoffer til juli. Foto: Janne Hansen

11.06.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Sommerskole om naturlige bioaktive stoffer

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, er vært for en ph.d.-sommerskole. Sommerskolen, der arrangeres i samarbejde med KU Life, hedder ?Biologisk aktive naturstoffer i jord: Analyse, Skæbne og Effekter? og holdes fra 26. til 31. juli.

Studerende fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet kan næste år se frem til en række medstuderende fra udlandet. Foto: Lars Kruse, AU

03.06.2009 |

12 stipendier til udenlandske studerende

12 højt kvalificerede ansøgere har modtaget et stipendium til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets kandidatuddannelser ? flere end 200 søgte ind på uddannelserne.