Nyheder

Ordet ?skovsvin? får en helt anden, positiv klang med et nyt forsøg på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, hvor grise opholder sig i folde med energiafgrøder. Foto: Janne Hansen

25.05.2009 |

Grise og energipil går godt i spænd

Energiafgrøder kan blive nye partnere i produktion af økologiske grise. Foreløbige resultater fra forsøg med frilandsgrise ser lovende ud.

Det danske Varslingssystem for Pesticider har afdækket, at EU?s procedure for godkendelse af pesticider undervurderer udvaskning til grundvandet  Foto: Janne Hansen

08.05.2009 |

Udvaskning af pesticider undervurderet

Når EU godkender pesticider tages der ikke højde for langtidsudvaskningen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter til grundvandet. Det viser danske resultater.

Rationsoptimeringssystemet NorFor Plan skal udvikles til at foretage økonomisk foderoptimering i de enkelte kvægbesætninger. Foto: DJF

05.05.2009 |

Optimering af foderplanlægning med NorFor Plan

Rationsoptimeringssystemet NorFor Plan skal udvikles til at foretage økonomisk foderoptimering i de enkelte kvægbesætninger.