Nyheder

26.03.2009 |

Hvor stor er ammoniakfordampningen i husdyrgødning?

Nye teknologier i landbruget og nye viden om eksisterende teknologier betyder, at det er nødvendigt løbende at beregne faktorerne for ammoniakemission. De er samlet i en ny rapport udarbejdet af forskere fra blandt andre Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Forskere vil kortlægge udbredelsen af lavbundsjorde i Danmark med henblik på at opfylde Danmarks krav til reduktion af CO2-udledning. Foto: Janne Hansen

18.03.2009 |

Hvor er den klimavenlige jord?

Forskere vil kortlægge lavbundsjorder i Danmark med henblik på at bidrage til reduktion af udledning af drivhusgasser. I den forbindelse beder forskerne nu om hjælp fra landmænd.

Forsiden af rapporten "Landbrug og klima", som forfatter og freelancejournalist Kjeld Hansen påstår, at Fødevareøkonomisk Institut og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har leveret bestilte konklusioner og anbefalinger til.

17.03.2009 |

Usandheder om landbrug og klima

I Politikens kronik den 9. marts kritiseres rapporten "Landbrug og klima", som er udarbejdet af forskere fra DJF og FOI. Kritikken indeholder en række usandheder og fordrejninger, som forfatterne tilbageviser i dette indlæg.

En række biologiske og etiske spørgsmål vedrørende klimaforandringer tages op i den nye bog ?Jorden brænder?. Foto: Janne Hansen

05.03.2009 |

Jorden brænder

Hvad skal vi stille op med klimaforandringerne? Kan man regne med forudsigelserne? Hvorfor tror ikke alle på, at klimaforandringerne er menneskeskabte? Disse og andre klimarelaterede emner tages op i bogen ?Jorden brænder?.