Nyheder

Forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har bidraget til en vidensyntese om GMO. Foto: DJF

16.09.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Forskere har samlet viden om GMO

Fødevareministeriet har fremlagt en vidensyntese, som skal bidrage til diskussionen om anvendelsen af genmodificerede organismer (GMO) i jordbrugs- og fødevareproduktionen i Danmark.

Medarbejdere ved DJF har været i Østrig for at styrke indsigten i dyrkningen af sojabønner. Foto: Henning Carlo Thomsen

13.09.2009 |

Østrigske erfaringer giver inspiration til dyrkning af sojabønner i Danmark

Forskere undersøger grundlaget for at dyrke sojabønner i Danmark ? inspiration om blandt andet såtid og podning er netop hentet på en studietur til Østrig.

Jørgen B. Jespersen er udpeget til prodekan for uddannelser ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Foto: Søren Tobberup Hansen, DJF

07.09.2009 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Prodekan udpeget til jordbrugsvidenskabelige uddannelser

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) har udnævnt forskningschef Jørgen B. Jespersen til ny prodekan for uddannelser.