Nyheder

Per Kudsk fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er blevet medlem af en programkomite under Det Strategiske Forskningsråd. Foto: DJF

28.01.2010 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Forskningsleder fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Det Strategiske Forskningsråd

Per Kudsk, forskningsleder på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, er blevet nyt medlem af en programkomite i Det Strategiske Forskningsråd.

Jagten er gået ind på hvedesorter, der er gode til at klare tørke og varme. Foto: Janne Hansen

24.01.2010 |

Hvede klædes på til fremtiden

Klimaændringerne medfører nye forhold i store dele af de områder, hvor der traditionelt dyrkes hvede. For at være forberedt på dette, udvikler forskere nye hvedesorter, som kan klare mosten.

Ian Max Møller er udnævnt til gæsteprofessor på Chinese Academy of Sciences i Beijing. Foto: Janne Hansen

12.01.2010 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

DJF-forsker udnævnt til professor i Kina

Plantebiokemiker fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er udnævnt til gæsteprofessor ved Chinese Academy of Sciences i Beijing.

Klimaændringer har allerede nu en effekt på Europas afgrøder. Foto: Janne Hansen

10.01.2010 |

Klimaændringer giver andre udbytter i landbruget

Allerede nu ses klimaændringernes påvirkninger af sammensætningen og udbyttet af afgrøder i Europa. I Nordeuropa øges mulighederne for varmekrævende afgrøder, mens Sydeuropa i stigende grad lider af tørke og hedebølger.

Der er opdyrket 117.000 ha, siden braklægningsordningen ophørte. Foto: Janne Hansen

04.01.2010 |

Landbrugets udyrkede arealer kortlagt

Selv om braklægningsordningen er ophørt, er der forsat 62.000 ha, som ikke dyrkes.

Den stærkt allergifremkaldende bynkeambrosia er på fremmarch i Europa. Foto: Christian Bohren

04.01.2010 | imported:agrsci.au.dk:15:Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr

Plageånd for allergikere på hastig fremmarch

I Europa breder bynkeambrosia sig med foruroligende hast. Den er endnu ikke et problem i Danmark, men i nogle lande længere sydpå er den en stor plage.

SUPREME_TECH projektet vil udvikle og optimere dræn- og landskabsfiltre til fjernelse af næringsstoffer blandt andet i form af reaktive filterzoner ? her i form af konstrueret minivådområde. Foto: Torbjörn Davidsson.

03.01.2010 |

Filtre i landskabet skal forbedre vandmiljøet

Forskere rækker naturen en hjælpende hånd ved at udvikle filtre i landskabet. Filtrene skal bremse udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og derved skabe bedre balance mellem landbrug, miljø og natur.