Nyheder

Sensorsystemer i kombination med intelligente kommunikations- og informationssystemer kan være vejen frem for at sikre tilstrækkeligt med fødevarer til en voksende befolkning, mener jordbrugsforsker fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Foto: DJF

29.08.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Kronik: Er vi klar til grøn revolution version 2.0?

Et stigende befolkningstal og klimaforandringer øger presset for at finde løsninger, der kan brødføde alle. I en kronik i Landbrugsavisen peger jordbrugsforsker ved Aarhus Universitet på, at præcisionslandbrug og andre nye teknologier kan være løsningen, der på en bæredygtig måde sikrer tilstrækkeligt med fødevarer.

Anders Gade har afsluttet sin jordbrugsvidenskabelige kandidatuddannelse Agro-Environmental Management på Aarhus Universitet. Han er begejstret for uddannelsen og kan glæde sig over, at han har fået et job. Foto: Janne Hansen, DJF

24.08.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:33:Erhverv

Den direkte vej fra uddannelse til job

En bachelor i biologi og en kandidatgrad i Agro-Environmental Management fra Aarhus Universitet viste sig at være den perfekte kombination til at finde et drømmejob straks efter uddannelsen.

En øget udbredelse af miljøteknologi i landbruget kræver bl.a. dokumentation af gylleforarbejdningens effekt på udledning af lugt, ammoniak og drivhusgasser. Foto: Søren O. Petersen, DJF

21.08.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Miljømål for landbruget kan realiseres

Det er muligt at realisere de politiske udmeldinger om, at al gylle i 2020 skal forarbejdes. Det skriver to jordbrugsforskere fra Aarhus Universitet i en kronik, der netop er bragt i Ingeniøren.

19.08.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Jord til forsøg karakteriseret

Forskere fra Aarhus Universitet har beskrevet udvalgte jordarealer som forberedelse på forsøg med jordpakning.

Foto: Janne Hansen

11.08.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Nogle hvedesorter mere modstandsdygtige end andre

Der er forskel på hvedesorternes modtagelighed over for angreb af aksfusarium. Det viser resultater fra smitteforsøg udført af forskere fra Aarhus Universitet.

Der er en lang række faktorer, der skal tages hensyn til, når der skal animeres til at gøre landbruget mere bæredygtig og oprette flere naturområder. En ny rapport fra Aarhus Universitet beskriver forholdene. Foto: Janne Hansen

11.08.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Mere natur og bæredygtighed: Hensyn til lokale forhold vigtig

Det er ikke nemt at opstille fælles retningslinjer for driften af naturlige græsningsarealer, da forholdene varierer betydeligt. En vigtig brik i spillet om at motivere og hjælpe lodsejerne er kendskab og hensynstagen til lokale forhold.