Nyheder

Det moderne landbrugs tunge maskiner kan være hårde ved jorden og komprimere den mere, end den har godt af. Forskere ved Aarhus Universitet udvikler nye metoder til forudsigelse af jordens evne til at bære maskinerne. Foto: Janne Aalborg Nielsen

28.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Landbrugsjorden er under tryk

De målinger, der bruges til at beregne, hvor meget landbrugsjorden komprimeres som følge af kørsel med tunge maskiner, skal forbedres ved hjælp af et nyt projekt ved Aarhus Universitet.

Separering af gylle kan nedsætte risikoen for tilførsel af hormoner til vandmiljøet mens det derimod ikke nedsætter gyllens indhold af smitstoffer. Foto: Janne Hansen Hansen

26.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Separering af gylle kan hæmme udvaskning af hormoner

Der er mindre risiko for udvaskning af hormoner men større risiko for udvaskning af smitstoffer ved gødskning med væskefraktionen efter separering af gylle.

Elefantgræs tilhører gruppen af planter med C4-fotosyntese, der er ca. 30 procent mere effektive til at omdanne solens energi til produktion end de øvrige landbrugsafgrøder med C3-fotosyntese. Ambitionen er at fordoble produktionen af biomasse i Danmark blandt andet på baggrund af dyrkning af elefantgræs. Foto: AU

22.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:30:Forside

Elefantgræs skal fordoble dansk biomasseproduktion

Forskere ved Aarhus Universitet mener, de er i stand til at producere den dobbelte mængde bioenergi fra de samme arealer ved at inddrage C4-planter som elefantgræs. De har netop sat sig i spidsen for et stort forskningsprojekt om emnet.

Et nyt EU-finansieret forskningsprojekt skal undersøge dyrkningspraksis i seks forskellige lande og udvikle et beslutningsværktøj, der blandt andet skal rådgive om den bedste dyrkningsmetode på baggrund af viden om jordens indhold af kulstof og den tilførte mængde kulstof. Foto: AU

16.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:30:Forside

Kulstof er nøglen til frugtbar jord

EU-projektet SmartSOIL skal se på dyrkningsmetoder i Europa og udvikle et beslutningsværktøj, der skal støtte beslutningstagere, rådgivere og landmænd og sikre en mere frugtbar jord.

Arealet af pil vil vokse yderligere i Danmark de kommende år. Med øget viden om dyrkning og udbytte kan pilen gå hen og blive et godt supplement til traditionelle afgrøder. Foto: AU

15.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Energipil har stort potentiale

Pil er en konkurrencedygtig afgrøde sammenlignet med traditionelle afgrøder – og den vil stige i takt med mere viden om planten. Forsker ved Aarhus Universitet forventer en hastigt stigende udbredelse i de kommende år.

Forskere fra Aarhus Universitet vil udvikle nye managementstrategier, der kan reducere klima- og miljøbelastningen og forbedre sundheden og velfærden hos kvæg, uden at det nedsætter mælkeydelsen. Foto: Mogens Larsen

12.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Mælk med mindre klimabelastning og bedre dyrevelfærd

Forskere fra Aarhus Universitet er bevilget 14 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd til udvikling af nye, bæredygtige managementstrategier, der på én gang kan forbedre koens sundhed og velfærd og nedsætte miljø- og klimabelastningen uden nedgang i produktionen.

Hvede verden over er truet af den ødelæggende og smitsomme svampesygdom gulrust. Det kan true verdens fødevareforsyning. Forskere fra Aarhus Universitet er netop bevilget midler til at få mere viden om den farlige svamp. Foto: Janne Hansen

12.12.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Nye forskningsmidler til kampen mod farlig hvedesygdom

Forskning i den ødelæggende svampesygdom gulrust i hvede har fået en bevilling på næsten 20 mio. kroner fra Det Strategiske Forskningsråd. Beløbet skal blandt andet gå til at afdække, hvordan og hvorfor svampen udvikler aggressivitet.