Nyheder

Udvikling af smarte biologiske systemer er ikke så nemt at sælge som udvikling af teknologiske løsninger, men er mindst ligeså vigtige. Foto: Margrethe Askegaard

11.07.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Udnyt styrken i de biologiske systemer

Teknologiske landvindinger er ikke den eneste løsning til at reducere landbrugets effekt på miljøet. Biologiske løsninger som valg af afgrøder indeholder et stort potentiale for at reducere udvaskning af kvælstof.