Nyheder

Forskningsleder John Hermansen er inviteret til at være gæstetaler ved et møde i Durban om klimaforandringer og jordbrug. Mødet holdes parallelt med COP17. Foto: Janne Hansen

30.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

AU-forsker fortæller om dansk landbrugs klimaerfaringer i Durban

Forskere fra Aarhus Universitet er med til at sætte landbruget på klimadagsordenen i forbindelse med klimatopmødet COP17 i Durban i disse dage. En af dem er forskningsleder John Hermansen.

Hvedeavlere i Danmark og andre hvede-producerende lande i EU risikerer væsentlige nedgange i udbytte, hvis fungiciderne triazoler bliver forbudt. Foto: Janne Hansen

23.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Risiko for nedgang i hvedeudbytte i EU

Danske hvedeavlere risikerer at få en udbyttenedgang i deres hvede på fem procent svarende til et tab på 34 millioner euro, hvis EU forbyder de væsentlige svampemidler triazoler.

Forskere ved Aarhus Universitet samarbejder med forskere fra flere andre lande i Europa om at finde optimale løsninger til fodring af økologiske svin og fjerkræ med 100 procent økologisk foder. Foto: Janne Hansen

23.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Økologisk foder til økologisk dyr

Fremover skal økologiske grise og høns udelukkende æde økologisk foder. Det stiller store krav til forsyningen af især proteinholdige fodermidler.

En god dialog er en forudsætning for at opnå gode resultater, når forskellige parter mødes med hver deres interesse. Foto: Egon Noe

18.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Samtale fremmer forståelsen – også i landbruget

Dialog frem for direktiver og konversation i stedet for konfrontation - det er de midler, der bør tages i brug, når forskellige interesser mødes for at løse fælles problemer på en konstruktiv måde.

Professor i jordens frugtbarhed Bent Tolstrup Christensen fortæller i tre videoer om forskningsmulighederne med de langvarige markforsøg på AU Askov.

14.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Videoer om jordbrugsforskning giver viden om isotoper og fortidens gødskning

Oldstidskorn og langvarige forsøg med majs er nogle af emnerne i tre korte videoer om Askov Forsøgsstation, der blandt andet rummer et af verdens længstvarende markforsøg.

Verden står over for store udfordringer med hensyn til at brødføde de ni milliarder mennesker, der forventes at befolke kloden i 2050. Danmark står stærkt som potentiel bidragsyder af viden og erfaringer. Foto: Janne Hansen

07.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmark kan hjælpe verden

Den danske viden, erfaring og effektivitet inden for jordbrugsproduktion er guld værd i en tid, hvor flere og flere mennesker verden over skal brødfødes på en sund og bæredygtig måde.

Forskere fra Aarhus Universitet arbejder på at gøre dyrkning af mellem- og efterafgrøder mere optimalt for både landmanden og miljøet. Foto: Elly Møller Hansen

07.11.2011 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Optimeret brug af efterafgrøder gavner miljø og planteproduktion

Efter- og mellemafgrøder skal være nemmere at håndtere for landmanden og være til endnu større nytte for jorden og miljøet. Det er målene i et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet.