Nyheder

Jordens overflade en uge efter såning i sædskifter med direkte såning (ovenfor) og med pløjning før såning (nedenfor). Afgrøderester ved jordens overflade vil påvirke den direkte effekt på jordlevende organismer.

27.02.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Pesticiders effekt i sædskiftet skal under lup

Et omfattende måleprogram under mark- og laboratorieforhold skal undersøge pesticiders samspil med kvælstofgødning og jordbearbejdning. Forskere ved Aarhus Universitet vil undersøge, om pesticiders effekt på jordlevende dyr og mikroorganismer påvirkes af andre dyrkningsfaktorer.

Forskere fra Aarhus Universitet tager avancerede metoder til gensekventering i brug for at undersøge samspillet mellem svampe, der inficerer hvede, og andre svampe. Foto: Janne Hansen

19.02.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Ny teknologi kan afsløre samspil i planternes komplekse mikroverden

Forskere fra Aarhus Universitet vil bruge avancerede teknologi til gensekventering for at få et dybere indblik i samspillet mellem svampe og hvede.

Græs- og kløver-kombinationer kan måske på sigt medvirke til, at landbruget er i stand til at producere mere energi, end det bruger. Foto: AU

03.02.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Energiproducerende landbrug i nær fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet skal undersøge potentialet i østdanske sædskifter og den gødningsmæssige værdi af det afgassede plantemateriale. Det kan skabe grundlag for, at danske landmænd kan producere mere energi, end de forbruger.