Nyheder

Køer vil gerne variere deres kost, så den indeholder flere urter. Variationen er med til at dække deres behov for næringsstoffer.

25.01.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Køernes sunde urtekøkken

Græssende kreaturer har godt af et miks af forskellige urter i stedet for det rene græs. Forskere fra Aarhus Universitet har set på udvalgte urter og deres potentielt gavnlige effekter.

De tilladte mængder af forskellige tungmetaller i handelsgødning udgør ikke en risiko for jordmiljøet, viser en undersøgelse foretaget af forskere ved Aarhus Universitet. En undersøgelse af de langsigtede konsekvenser er dog ønskeligt. Foto: Henning C. Thomsen, AU

23.01.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Tungmetalindholdet i handelsgødning peger ikke på en risiko for miljøet

En økotoksikologisk undersøgelse foretaget af forskere ved Aarhus Universitet har vist, at de tilladte mængder af forskellige tungmetaller i handelsgødning ikke udgør en risiko for jordmiljøet. Mere viden om de langsigtede konsekvenser er dog ønskeligt.

Kan man regne med resultaterne af jordbundanalyser? Det har forskere fra Aarhus Universitet været med til at undersøge. Deres konklusioner er udkommet i en rapport fra universitetet. Foto: Anders Gade

18.01.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Jordanalyser kan gøres bedre

Analyser af jorden indgår som et vigtigt beslutningsgrundlag for landmanden og myndighederne. Kvaliteten af analyserne er dog ikke optimal. Derfor har forskere undersøgt, hvad der kan gøres for at forbedre situationen.

Biochar er restproduktet efter en såkaldt pyrolyse-proces af biomasse. Biochar kan tilføres jorden og bidrage til øget plantevækst, øget kulstoflagring og mindre udledning af CO2. Foto: AU

02.01.2012 | imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder

Kul skal ned i jorden igen

Biochar eller biokul kan være løsningen til at mindske markernes emission af skadelige drivhusgasser og samtidig styrke jordens frugtbarhed. Det skal EU-forskningsprojektet Refertil, som forskere ved Aarhus Universitet deltager i, se nærmere på.