Nyheder

AU Flakkebjerg afprøver forskellige metoder til bekæmpelse af ukrudt, hvilket demonstreres på fire nye videoer. Foto: Janne Hansen

18.07.2012 | Forskning

Afprøvning af ukrudtsbekæmpelse på video

Fire nye videoer viser, hvordan AU Flakkebjerg arbejder med afprøvning og udvikling af ukrudtsbekæmpelse.

Forskere fra Aarhus Universitet vil undersøge, hvordan den økologiske græsmark kan designes, så den tilgodeser både insekter og husdyr. Foto: Karen Søegaard

03.07.2012 | Forskning

Den økologiske græsmark skal have nyt design

Større mangfoldighed i den økologiske græsmark kan øge nytteværdien af det dyrkede areal til gavn for både insekter, husdyr og produktkvalitet. Det er udgangspunktet for forskningsprojektet ECOSERVE ved Aarhus Universitet.