Nyheder

En rapport fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser, at produktionen af biomasse kan øges med 200 procent og forbedre miljøet. Foto: AU

28.06.2012 | Forskning

Danmark kan tredoble biomasseproduktionen og forbedre miljøet

Industrien er interesseret i at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark, som kan erstatte oliebaserede produkter med grønne materialer, kemikalier, energi og brændstof. Men det kræver mere biomasse, end vi producerer i dag. Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet offentliggør i dag en omfattende rapport, der viser, hvordan vi…

27.06.2012 | Forskning

Moderat nedgang i landbrugets overskud af næringsstoffer

Overskuddet af kvælstof, fosfor og kalium fra landbruget fortsætter med at gå i den rigtige retning.

Et nyt EU-projekt, som forskere fra Aarhus Universitet deltager i, vil bidrage til at forbedre måden hvorpå genmodificerede afgrøder vurderes i EU. Foto: Janne Hansen

25.06.2012 | Forskning

Hvordan overvåges genetisk modificerede afgrøder i Europa?

Et nyt forskningsprojekt vil belyse, om genetisk modificerede afgrøder kan have forskellige påvirkninger i forskellige dele af Europa.

Solvejg K. Mathiassen fortæller i en video om semifieldanlægget på forsøgsstationen AU Flakkebjerg, hvor der blandt andet forskes i effekt og selektivitet af herbicider.

15.06.2012 | Forskning

Kom bag om forskningsfacaden på AU Flakkebjerg

På forskingscentret AU Flakkebjerg ved Slagelse arbejder forskere og teknikere i et semifieldanlæg, der blandt andet kan anvendes til at lave herbicid-forsøg under kontrollerede og ensartede forhold.

Mogens Humlekrog Greve er nyvalgt næstformand i en international arbejdsgruppe for digital jordbundskortlægning. Foto: AU

15.06.2012 | Forskning

AU-forsker får betydningsfuld post i international arbejdsgruppe

Mogens Humlekrog Greve fra Aarhus Universitet er ved en konference i Sydney blevet valgt som næstformand for en stor international arbejdsgruppe med fokus på jordbundskortlægning.

Landbruget skal gentænke sig selv som organisationsform og arbejde i retning mod enheder, der har en bred vifte af funktioner i samfundet. Foto: AU

08.06.2012 | Arrangement

Stor konference på Aarhus Universitet om landdistrikter rykker nærmere

Den europæiske del af IFSA står bag en stor konference om nye former for bæredygtige landbrug på Aarhus Universitet i juli måned. Flere end 200 internationale forskere er tilmeldt arrangementet.

Forskere fra Aarhus Universitet vil forsøge at gøre økologisk kød mere populært hos forbrugerne ved blandt andet at forbedre kvaliteten af kødet.

04.06.2012 | Forskning

Økologisk kød skal på indkøbssedlen

Forbedret kødkvalitet og den gode historie bag produktet skal få forbrugerne til at købe økologiske kødprodukter i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Det er udgangspunktet for forskningsprojektet SUMMER ved Aarhus Universitet.

Ved at udvikle nye, mere automatiserede analysemetoder er det større chance for, at analyser af frø og korn kan foregå i Danmark frem for at blive outsourcet. Foto: AU

01.06.2012 | Forskning

Intelligente frøanalyser skal skabe ny viden

Udvikling af ny teknologi kan styrke Danmarks førerposition på frø- og maltbygområdet. Forskning fra Aarhus Universitet baner vejen for, at arbejde med frøanalyser kan foregå i Danmark i stedet for at havne på udenlandske hænder.