Nyheder

Forskningsprojektet HighCrop skal undersøge mulighederne for at sikre højere udbytter til økologiske landmænd. Foto: AU

24.05.2012 | Forskning

Bedre udbytter på vej til økologerne

Forskningsprojektet HighCrop ved Aarhus Universitet stiler efter at sikre de økologiske landmænd højere udbytter – og øge viden om dyrkningsmetoder til gavn for landbruget.

Et nyt forskningsprojekt vil vurdere den totale effekt af forskellige tiltag til at reducere landbrugets forbrug af kvælstof.

21.05.2012 | Forskning

Kvælstof fra fødevareproduktionen kan reduceres

Forskere fra Aarhus Universitet udvikler modeller, der kan teste effektiviteten af diverse tiltag, der skal nedsætte landbrugets tab af kvælstof.

Risikoen for skadelig jordpakning kan nedsættes med hjælp fra et nyt beslutningsstøttesystem. Foto: Janne Hansen

07.05.2012 | Forskning

Undgå jordpakning med nyt it-værktøj

Et nyt beslutningsstøttesystem kan hjælpe landmanden med at vurdere, om det er forsvarligt at køre på marken under givne forhold. Testversionen er netop klar til brug og kommentarer.

Foto: Janne Hansen

02.05.2012 | Forskning

Køernes klimabelastning begynder med foderproduktionen

En fyldestgørende vurdering af betydningen af foder- og fodringstiltags effekt på udledningen af drivhusgasser fra mælkeproduktion skal se på hele kæden fra produktion af foder til produktion af mælk.