Nyheder

Tidlig såning af vinterhvede er til faglig diskussion, når der på AU Foulum arrangeres temadag 16. maj. Foto: Colourbox

17.04.2013 | Arrangement

Temadag har fokus på tidlig såning af vinterhvede

Rådgivere, konsulenter og landmænd er målgruppen for en stort anlagt temadag på AU Foulum 16. maj om de produktions- og miljømæssige perspektiver ved tidlig såning af vinterhvede.

Måling af lattergas i græsmarken kan give en fingerpeg om, hvordan udledning af denne drivhusgas kan reduceres. Foto: Janne Hansen

17.04.2013 | Forskning

Omlægning af græsmarker belaster klimaet

Når vedvarende græsmarker pløjes op, kan det føre til udledning af lattergas, der er en kraftig drivhusgas. Forskere ved Aarhus Universitet vil i et nyt projekt undersøge dannelsen af lattergas i jorden og management-strategier til at reducere udledningen.

Institut for Agroøkologi udbyder 72 specialeemner. Foto: AU

16.04.2013 | Uddannelse

72 specialemuligheder indenfor agroøkologi

Specialekataloget fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet byder på intet mindre end 72 forskellige opgaveemner til studerende på agro-uddannelserne, men er også relevante for studerende inden for andre grene af naturvidenskab.

Klimaændringer påvirker brugen og udledningen af landbrugets sprøjtemidler til miljøet. Foto: Colourbox

12.04.2013 | Forskning

Klimaændringer øger risiko for udvaskning af visse sprøjtemidler

Det ser ud til, at klimaændringer kan føre til markant øget udvaskning af lavdosis sprøjtemidler fra landbruget. Det viser resultater fra forskningsprojektet PRECIOUS udført af forskere fra de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Aarhus Universitet og Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) for Miljøstyrelsen.

Rismarker og miljøet i Kina får gavn af dansk knowhow. Foto: Janne Hansen

10.04.2013 | Forskning

Danske jordbrugsforskere hjælper miljøet i Kina

Resultater og erfaringer fra mange års danske forsøg, udregninger, programmeringer og praktiske markafprøvninger kommer nu også det kinesiske miljø og landbrug til gode.

Palmeolieplantager påvirker regnskoven og miljøet. Foto: Colourbox

07.04.2013 | Forskning

Danmarks forbrug af palmeolie og sojabønner kan belaste miljøet

En ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver et overblik over de generelle miljø- og naturmæssige konsekvenser ved produktion af soja og palmeolie, som Danmark importerer store mængder af.