Nyheder

Forskningsdirektør Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Group er udnævnt til adjungeret professor i tilpasning af byg til industrielle behov i et ændret klima ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, fra 1. august 2013.

28.08.2013 | Forskning

Ny adjungeret professor fra Carlsberg

Forskningssamarbejdet mellem industri og universitet styrkes med udnævnelsen af forskningsdirektør Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Group som adjungeret professor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Efter- og mellemafgrøder er på tapetet, når der 26. september holdes temadag på forsøgsstationen AU Foulumgåd.

23.08.2013 | Arrangement

Temadag om efter- og mellemafgrøder på AU Foulumgård

Efter- og mellemafgrøder kan være problematiske. En temadag på Foulumgård 26. september sætter fokus på mulighederne for at få succes med de vanskelige afgrøder.

Seniorforsker Søren O. Petersen fra Institut for Agroøkologi kommenterer grundlaget for et af tiltagene i regeringens klimaplan: kravet om fast overdækning på gyllelagre. Foto: Søren Tobberup, AU

22.08.2013 | Forskning

Kommentar: Overdækning af gyllelagre – fakta og forudsætninger

Seniorforsker Søren O. Petersen fra Institut for Agroøkologi kommenterer her grundlaget for et af tiltagene i regeringens klimaplan, kravet om fast overdækning på gyllelagre.

55-årige Mathias Neumann Andersen er udnævnt til professor ved Institut for Agroøkologi. Foto: Janne Hansen, AU

21.08.2013 | Forskning

Professor i vandressourcer og afgrøder

Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet styrker forskningen i afgrødevidenskab og vandhusholdning i jordbruget med et nyt professorat.

Landbruget kan bidrage til at nedsætte udledningen af drivhusgasser, men hvilke tiltag der tages i brug skal vælges klogt. Foto: Janne Hansen, AU

19.08.2013 | Forskning

Landbruget kan nedsætte drivhusgasudledning med op til 1,1 mio. tons CO2 årligt

I en ny rapport fra Aarhus Universitet skitseres en række tiltag, som landbruget kan benytte sig af for at nedsætte udledningen af drivhusgasser og øge lagringen af kulstof i jorden.

Vi har stor glæde af grillkul, når vi en lun sommeraften rister pølser og skumfiduser over glødernes hede. Men måske kan kullene også gøre gavn, hvis vi i stedet graver dem ned i jorden. Det er forskere fra Aarhus Universitet i gang med at undersøge. (Foto: Colourbox)

19.08.2013 | Forskning

Put trækul i jorden i stedet for i grillen

En kulsort fremtid lyder mere som en dommedagsprofeti end et ønskescenarie, men ikke desto mindre er det måske lige netop det, vi skal stræbe efter. I hvert fald hvis man skal tro ny forskning fra Aarhus Universitet, som tyder på, at et flere tusinde år gammelt indianertrick med at putte trækul i jorden både kan give bedre landbrugsjord og løse…

Per Kudsk er ny professor ved Institut for Agroøkologi. Foto: Arkiv

14.08.2013 | Forskning

Oprustning i forskning i integreret plantebeskyttelse

Aarhus Universitet får ny professor i ”pesticide management”.

Jørgen Eriksen er udnævnt som professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen

07.08.2013 | Forskning

Ny professor ved Aarhus Universitet

Institut for Agroøkologi har udpeget Jørgen Eriksen som professor i næringsstofomsætning i agroøkosystemer.

Vand er en dyrebare ressource og der kan spares meget på den ved at vande intellligent. Ny forskning viser vej. Foto: Janne Hansen

07.08.2013 | Forskning

Intelligent vanding skåner miljøet

Landmænd kan spare markant på vandet uden at det går ud over afgrøderne, når regnen udebliver. Et nyt, stort EU-projekt udvikler teknologi, der skal gøre det praktisk muligt på den enkelte gård. Teknologien kan også nedsætte udledning af kvælstof til vandmiljøet.