Nyheder

Ved at behandle jorden godt kan den bevare en god smuldreevne. Foto: Henning Thomsen

27.12.2013 | DCA

Gør jorden let at bearbejde

Tilførsel af organisk stof, skånsom trafik og jordbearbejdning er af stor betydning for at gøre landbrugsjord let at bearbejde.

Unge forskere fra en række ulande mødtes med et hold erfarne forskere for at lære om klimaforandringer. Foto: Janne Hansen

16.12.2013 | DCA

Unge forskere fra ulande lærte om muligheder for at mildne klimaforandringer

Alle - herunder ulande og vækstøkonomier - skal yde en indsats for at dæmpe klimaforandringer og effekterne heraf. Målet er at nedsætte udledningen af CO2 pr. kg produceret fødevare.

GUDP-programmet under Fødevareministeriet har uddelt midler til økologisk forskning og udvikling. Forskere fra Aarhus Universitet står i spidsen for seks af de projekter, som modtog midler fra programmet.

13.12.2013 | Forskning

Aarhus Universitet hjemtager en stor pose penge til økologisk forskning

En række forskere ved Aarhus Universitet har sammen med deres projektpartnere hjemtaget 57,9 mio. kr. i forbindelse med uddeling af midler fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Forskningsmidlerne er blandt andet tildelt projekter, der skal forske i økologiske æbler, pattegrise og højere udbytter med rækkedyrkning og…

Kløvergræs er en god kilde til kvælstof i økologiske planteavlssystemer.  Foto: Janne Hansen

12.12.2013 | DCA

Kvælstof til økologiske afgrøder kan hentes fra N-fikserende planter

Kløvergræs og kvælstoffikserende efterafgrøder er de afgrøder, der kan bidrage med mest kvælstof til den økologiske planteproduktion.

Udvaskningen af kvælstof fra landbruget er nogenlunde status quo men N-overskuddet er faldet. Foto: Janne Hansen

10.12.2013 | DCA

Hvad er effekten af indsatsen for at reducere kvælstofudvaskning fra landbruget?

En ny rapport beskriver udviklingen i kvælstofudvaskning og næringsstofoverskud fra dansk landbrug for perioden 2007 - 2011. Endvidere evalueres den opnåede og fremtidige effekt af de anvendte virkemidler.

Svampe tilknyttet planterødder spiller en central rolle i afgrøders vækst og sundhed. Foto: Colourbox

04.12.2013 | DCA

Planter og svampe hjælper hinanden

Visse svampe i jorden spiller en central rolle i planteproduktionen. På Plantekongres 2014 i Herning kan man blive indført i flere detaljer om dette symbiotiske forhold i jorden.