Nyheder

Rugbrød indeholder stoffer, der kan hæmme prostatakræft. Forskere fra Aarhus Universitet kortlægger, hvilke stoffer, det drejer sig om. Foto: Janne Hansen

30.01.2013 | Forskning

Rugbrød som våben mod prostatakræft

Undersøgelser tyder på, at indtagelse af fuldkornsrug kan holde prostatakræft i ave. Nu vil forskere fra Aarhus Universitet kortlægge de indholdsstoffer, der ligger til grund for rugens gavnlige effekt.

Angreb af skoldplet i byg udvikler sig ofte kraftigt, hvis det er nedbørsrigt under afgrødens strækningsvækst.

06.01.2013 | Forskning

Resistente bygsorter er effektive mod skoldplet

Udvikling af skoldplet kan modvirkes ved at anvende resistente sorter og effektive fungicider. Den seneste viden om bekæmpelse af skoldplet i byg præsenteres på den kommende Plantekongres.

Kartoffelsvampen Alternaria forårsager stadig større afgrødetab for kartoffelavlerne. I et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet vil en gruppe forskere ændre på denne tendens.

06.01.2013 | Forskning

Målrettede bekæmpelsesstrategier modvirker kartoffelbladplet

Forskere ved Aarhus Universitet undersøger en række svampemidler til bekæmpelse af kartoffelsygdommen kartoffelbladplet. På Plantekongressen fortæller seniorforsker Bent J. Nielsen om bekæmpelsesmulighederne og risici for resistensdannelse.