Nyheder

Forskning dokumenterer, at der er enorme perspektiver i øget dyrkning af grønne biomasser. Foto: Rene Larsen

22.08.2014 | DCA

Dansk planteproduktion kan fordobles - og landbrugets miljøpåvirkning reduceres markant ved valg af andre afgrøder

Ny forskning i regi af forsknings- og innovationsplatformen Bio-Value dokumenterer, at der er enorme perspektiver i øget dyrkning af grønne biomasser. Men mulighederne kan kun udnyttes, hvis der udvikles mere effektive metoder til bioraffinering.

Jordbruget higer efter en ny model for tildeling af kvælstof. En betydelig forskningsindsats ligger forude, hvis en model for en mere intelligent og målrettet regulering, som blev anbefalet i Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra foråret 2013, skal udvikles. Foto: Henning Thomsen

14.08.2014 | DCA

Forskningsplan med intelligent kvælstofregulering

Der er store potentialer for jordbrugserhvervet i mere intelligent regulering af kvælstof, men der er behov for en betydelig forskningsindsats de kommende år. Det fastslår forskere fra Aarhus Universitet, der skitserer en plan med inddragelse af nye teknologier.

Jordpakning er en reel trussel mod frugtbarheden på markerne. Men der er håb forude for erhvervet, hvis det anvender et beslutningsværktøj, der kan forudsige betydningen af forhold som forskellige dæk, hjullast, jordtyper og dæktryk. Også maskiner i lettere materialer kan være et interessant fremtidsscenarie, der kan gavne landbrugsjorden. Foto: Janne Aalborg Nielsen

14.08.2014 | DCA

Online beslutningsstøtte kan afhjælpe jordpakningsproblemer

I årevis har forskere påpeget problemer med jordpakning, men alligevel bliver markmaskinerne større og større. Et forskningsbaseret værktøj udviklet på Aarhus Universitet kan - populært sagt - aflaste trykket på marken.

Forskere fra Aarhus Universitet er med til at udvikle flere metoder til integrereret plantebeskyttelse, blandt andet en intelligent sprøjtebom, der kan nedsætte forbruget af pesticider med op til 60 procent. Foto: Peter Kryger

14.08.2014 | DCA

Forskere sørger for, at planteavlere har flere strenge at spille på

I kampen mod ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugets afgrøder kan der tages en lang række midler i brug. Danmark er med i front, når det gælder forskning i integreret plantebeskyttelse.

Måling af lattergas fra jorden viser, at der udledes markant mere end forventet visse steder i Danmark. Foto: Søren O. Petersen

13.08.2014 | DCA

Nyt projekt jagter kilder til lattergas i Store Vildmose

Med en ny laserteknologi vil forskere undersøge humusjorder med høj udledning af lattergas for at forstå hvor, hvornår og hvorfor risikoen er særligt stor.

Målrettet miljøregulering kræver god kendskab til jordforholdene. Foto: Janne Hansen

06.08.2014 | DCA

Målrettet regulering af miljøet muligt med mere viden om mulden

Detaljeret viden om jordens egenskaber vil gøre det muligt at målrette miljøreguleringer. Forskere fra Aarhus Universitet er med til at udvikle en omkostningseffektiv målemetode.