Nyheder

Temperaturstigninger har stor betydning for hvedeproduktionen. Foto: Janne Hansen

22.12.2014 | DCA

Stigende temperaturer er bombe under hvedeproduktionen

Produktionen af hvede bliver i høj grad påvirket af klimaforandringerne. Ny forskning estimerer, at den globale hvedeproduktion vil falde seks procent for hver grad, temperaturen stiger. Løsningen er blandt andet at udvikle nye og mere varmetolerante sorter.

Seniorforsker Tommy Dalgaard fra Institut for Agroøkologi er formand for en FN task force vedrørende kvælstof.

11.12.2014 | DCA

AU-forsker leder FN task force

Seniorforsker Tommy Dalgaard fra Aarhus Universitet er i de kommende år formand for en FN task force vedrørende bæredygtig anvendelse af kvælstof.

Forskerne udvikler prototypen af en robot sammen med virksomheden Kongskilde. Foto: Kongskilde

08.12.2014 | DCA

Robotter overtager jorden

Flere og flere opgaver i marken bliver overtaget af robotter, da markens redskaber i stigende grad kan klare markarbejdet på egen hånd. Landmanden er dog endnu ikke helt overflødig, da robotterne har brug for at blive overvåget og vejledt.

Det er vigtigt, at sprøjteteknikken reducerer mængden af afdrift. Foto: Peter Kryger Jensen

08.12.2014 | DCA

Den gode sprøjteteknik gavner marken og miljøet

Man skal vælge den rigtige sprøjteteknik for at sikre den bedste biologiske virkning af behandlingen og minimere tab af pesticider til omgivelserne.