Nyheder

Kombination af svineproduktion med produktion af biomasse har mange fordele. Foto: Janne Hansen

30.01.2014 | DCA

Skovsvin – på den gode måde

Økologiske søer og deres smågrise kan sættes ud på arealer med træer. Det kan forbedre dyrenes sundhed og velfærd og er også en bedre løsning for miljøet end at sætte grisene ud på græsmarker.

Hvis der plantes med større afstand mellem rækkerne end traditionelt, kan der blive plads til efterafgrøder, hvilket har en række fordele. Forskerne undersøger det nye dyrkningssystem. Foto: Janne Hansen

30.01.2014 | DCA

Ud med ukrudt – ind med kvælstof

Der kan opnås højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl ved at dyrke efterafgrøder i rækkerne mellem landbrugsafgrøderne. Metoden kan reducere ukrudt og skaffe kvælstof til landbrugsafgrøderne foruden at det kan reducere udvaskning af kvælstof og øge lagring af kulstof.

28.01.2014 | Bevilling

Forskere får penge til forskning i halebid og frugt uden sprøjterester

Forskere fra Aarhus Universitet har fået midler fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram til forskningsprojekter om emner som halebid, resistens i hvede mod meldug, græsmarksbælgplanter og grøn biomasse i dansk svineproduktion.

Danske erfaringer og viden vedrørende bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede har i et EU-projekt været udvekslet med Polen og Tyskland. Foto: Janne Hansen

17.01.2014 | DCA

EU-projekt vedrørende ukrudtsbekæmpelse gør en forskel i baltiske områder

EU-projektet DSSHerbicide afslutter med resultater og erfaringer om reduktion af forbruget af ukrudtsmidler, der kan bruges direkte på praktiske landbrug i det nordlige Tyskland og Polen. Næste skridt er for flere rådgivere og landmænd at tage ideerne til sig.

Forsker fra Aarhus Universitet fortæller om det optimale høsttidspunkt på årets plantekongres. Foto: AU

07.01.2014 | Forskning

Find det optimale høsttidspunkt

Omskifteligt vejr kræver en klar høststrategi. Afgrøder som maltbyg, brødrug og brødhvede er de mest udsatte og skal derfor prioriteres. På den forestående plantekongres 14.-15. januar holder en forsker fra Aarhus Universitet indlæg om det optimale høsttidspunkt.

Danmark har gode muligheder for at øge sin produktion af biomasse. Foto: Colourbox

06.01.2014 | DCA

Stort potentiale for bæredygtig produktion af biomasse

Der er et stort og uudnyttet potentiale for at producere langt mere biomasse i Danmark. Hvis det er de rigtige afgrøder, som dyrkes, er der ovenikøbet muligheder for mere bæredygtig produktion af både fødevarer, biobaseret energi og andre materialer.

Fødevareproduktionen på verdensplan er udfordret af stigende forbrug, stagnerende udbytter på markerne og ineffektive produktionsformer. Men der er flere muligheder for at sikre produktionen. Det kan ske ved at satse massivt på biomasser og anvende engarealer til foder for produktionsdyrene.

02.01.2014 | Forskning

Bæredygtig fødevareproduktion under pres fra flere fronter

Større og større pres på de eksisterende landbrugsarealer kræver mere intelligente produktionssystemer og løsninger for at kunne opretholde fødevareproduktionen på bæredygtig vis.