Nyheder

Effekterne ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse af både en- og flerårigt ukrudt skal forbedres i et nyt forskningsprojekt under ledelse af forskere fra Aarhus Universitet. Det vil i den konventionelle produktion begrænse afhængigheden af herbicider, mens den økologiske produktion vil være i stand til at øge udbytterne, dyrkningssikkerheden og fleksibiliteten i afgrødevalget som følge af en forbedret ukrudtsbekæmpelse. Foto: AU

30.06.2014 | Forskning

Nye bekæmpelsesmoduler til radrensere skal styrke virkningen af mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Forbedrede resultater med bekæmpelse af ukrudt på landbrugsmarkerne er målsætningen for et nyt forskningsprojekt med deltagelse af Aarhus Universitet og Kongskilde Industries. Projektet satser på nyudvikling af skærløsninger til forbedring af ukrudtseffekten ved radrensning på små rækkeafstande. Desuden skal projektet udvikle et nyt…

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har udgivet en rapport om de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation, der har eksisteret i 120 år.

27.06.2014 | Udgivelse

120 år med gødningsforsøg på Askov Forsøgsstation

I 120 år har gødningsforsøgene eksisteret på Askov Forsøgsstation – det gør dem til nogle af de ældste i verden. En ny DCA rapport beskriver forsøgene og fortæller lidt om historien bag de unikke forsøg.

Forskere ved Aarhus Universitet skal de kommende år afprøve dyrkningssystemer baseret på blandt andet bælgplanter for at dyrke biomasse, der giver store udbytter og kan udnyttes som proteinkilde.

13.06.2014 | Forskning

Nye dyrkningssystemer skal fordoble produktiviteten af biomasse

En forskningsplatform er etableret på Aarhus Universitet for at finde det optimale dyrkningssystem, der kan øge mængden af biomasse markant og mindske Danmarks afhængighed af protein som soja fra Sydamerika.

Forsøgsstationen AU Jyndevad, der ligger lige nord for den dansk-tyske grænse, kan fejre 75 års jubilæum. Det markeres med en temadag om blandt andet vanding, kartofler og energiafgrøder. Foto: Janne Hansen, AU

12.06.2014 | Temadag

Jubilæum på forsøgsstation i Jyndevad fejres med temadag

Forsøgsstationen AU Jyndevad fylder 75 år, og jubilæet markeres med en temadag om blandt andet vanding og energiafgrøder.

En forskningsplatform på Aarhus Universitet skal se nærmere på de miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af, at biomasseproduktion og –udnyttelse øges.  Foto: Lise Balsby, AU Kommunikation

09.06.2014 | Forskning

Konsekvenser af øget biomasseproduktion kigges efter i sømmene

Forskningsinitiativet BioBase, der belyser og udvikler teknologier, som kan fremme produktionen af biomasse, rummer en forskningsplatform, der skal se på konsekvenserne på samfundsøkonomien og miljøet ved at satse mere på biomasseproduktion.

Julian Rodriguez Algaba har vundet en international konkurrence for ph.d.-studerende. Foto: Janne Hansen

02.06.2014 | DCA

Yngre forsker fra Aarhus Universitet vinder international pris

Julian Rodriguez Algaba fra Institut for Agroøkologi har vundet en international forskningskonkurrence for ph.d.-studerende.

Åer og vandløb kan forårsage store oversvømmelser, når der opstår ekstremt vejr med kraftig regn. En konference på forskningscentret AU Foulum sætter fokus på løsninger i relation til klimaudfordringerne. Foto: Colourbox

02.06.2014 | Konference

Landmænd skal være en del af løsningen ved oversvømmelser

Konference på AU Foulum sætter fokus på løsninger, der kan dæmme op for oversvømmelser som følge af ekstremt vejr. Landmænd skal have åbnet øjnene for, at de kan stille marker til rådighed, der kan blive oversvømmet og derved undgå store oversvømmelser i byområder.