Nyheder

Europas hvedeproduktion bliver sandsnyligvis negativt påvirket af klimaforandringers effekt på vejret. Foto: Janne Hansen

27.05.2014 | DCA

Europas hvedeproduktion går svære tider i møde

Stigende forekomster af ekstreme vejrforhold som følge af klimaforandringer vil påvirke hvedeproduktionen i Europa negativt. Det er et alvorligt problem for fødevareforsyningen, da Europa er verdens største producent af hvede.

Forskere har udviklet et nyt værktøj i kampen mod kartoffelskimmel. Foto: Mathias Neumann Andersen

19.05.2014 | DCA

Kartoffelskimmel i Europa kortlagt

For første gang har forskere kortlagt udbredelsen og mangfoldigheden af kartoffelskimmel i Europa på basis af genetiske analyser. Resultaterne vises i en serie dynamiske kort på nettet og kan skabe grundlag for udvikling af nye bekæmpelsesstrategier.

DCA-rapport nummer 41, der har titlen ”Anvendelsesorienteret planteværn”, gennemgår blandt andet resultater fra forsøg med pesticider i landbrugsafgrøder. Foto: Janne Hansen

12.05.2014 | Forskning

Rapport giver overblik over planteværn

En ny rapport fra DCA gennemgår resultater fra forsøg med pesticider i landbrugsafgrøder, forsøg med IPM-relaterede aktiviteter og skadegøreres udbredelse i afgrøder.

Den Danske Jordklassificering blev udarbejdet i 1970’erne. Materialet er nu tilgængeligt for alle via DCA's hjemmeside. Foto: AU

07.05.2014 | Forskning

Gamle kort over landbrugsjorden er nu offentligt tilgængelige

Den Danske Jordklassificering, der indeholder information om pløjelagets tekstur inddelt i otte jordtypeklasser, er gjort offentligt tilgængelige på DCA’s hjemmeside. Mere avancerede kort er siden blevet udarbejdet, og disse offentliggøres senere på året.

Kontant belønning for ændret dyrkningspraksis i ulande kan være med til at sikre fødevareforsyningen og nedsætte udledningen af drivhusgasser. Foto: Janne Hansen

05.05.2014 | DCA

Belønning for kulstof i jord kan bidrage til at sikre fødevareforsyningen

Den globale fødevareforsyning kan gøres mere sikker ved aktivt at animere små landbrug i lande, der ellers har en usikker fødevareforsyning, til at binde kulstof i jorden med ændrede dyrkningsstrategier. Dette kan desuden forbedre jordkvaliteten og reducere udledningen af drivhusgasser.