Nyheder

Som det kan ses af billedet, er erosion et aktuelt problem nogle steder i landet. Foto: AU

31.03.2014 | DCA

Nye regler om erosionsbeskyttelse

Fødevareministeriets regler om beskyttelse mod vanderosion åbner for en tiltrængt diskussion i Danmark.

Foto: Colourbox

27.03.2014 | DCA

Populær rapport om soja og palmeolie nu på engelsk

En hyppigt omtalt rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om soja- og palmeolieproduktion er nu udkommet på engelsk.

Professor Per Kudsk er udnævnt som æresmedlem i et nordamerikansk forskerselskab.

27.03.2014 | DCA

AU-forsker udnævnt som æresmedlem i amerikansk forskerforening

Professor Per Kudsk fra Aarhus Universitet er udnævnt som æresmedlem i den nordamerikanske forskerorganisation Weed Science Society of America.

Har det nogen betydning, om gulerødder kommer et specifikt sted fra? Foto: Janne Hansen

26.03.2014 | DCA

Betyder det noget hvor guleroden kommer fra?

Er smagen, næringsværdien eller opfattelsen af et produkts kvalitet anderledes, når man ved, at det kommer et bestemt sted fra? En ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver et overblik.

Der er flere forskellige former for erosion. Den såkaldte alperegel har primært til formål at reducere risikoen for vanderosion, som bl.a. kan opstå, når regn og smeltevand løber på skrånende, ubeskyttet jord.
Såning af vinterafgrøder øger risikoen for vanderosion i forhold til en ubearbejdet jord. Den bedste beskyttelse af jorden opnås ved dække af flerårige planter. 
De viste billeder er fra danske marker. Efter perioder med regn og smeltet sne på frossen jord vil man ofte se vanderosion i et omfang, der vil give en markant forringelse af de fremtidige muligheder for fødevareproduktion på arealet.
De stigende temperaturer på kloden betyder, at de mest ekstreme regnskyl og storme vil forekomme markant hyppigere i Danmark end tidligere. Dette øger risikoen for erosion.
Billederne viser typiske eksempler på jorderosion, som er opstået i efterårssåede markeder, hvor der ikke har været tilstrækkelig vegetation til at beskytte jorden.

13.03.2014 | Forskning

Behov for bedre vurdering af erosionsrisiko

Der er behov for bedre værktøjer til at udpege erosionstruede arealer, men også for en diskussion af hvor stor en nedslidning af dyrkningsjorden samfundet vil acceptere.

Midler fra Kølpin Ravns Legat uddeles fortrinsvis til yngre forskere eller specialestuderende, der beskæftiger sig med plantepatologisk forskning.

05.03.2014 | Forskning

Midler uddeles fra Kølpin Ravns legat

Legat fra botaniker og plantepatologen Frederik Kølpin Ravn uddeles i 2014. Ansøgninger skal fremsendes inden 1. april.