Nyheder

Erosion af landbrugsjorden er et problem nogle steder i Danmark. Foto: Preben Olsen

27.11.2014 | DCA

Jorderosion ødelægger jorden og miljøet

Erosion af landbrugsjorden forekommer i Danmark, og kan være en trussel mod jordens kvalitet og miljøet.

Olieræddike er en af de efterafgrøder, der skal undersøges i det nye projekt. Foto: Janne Hansen

21.11.2014 | DCA

Nyt projekt undersøger effekten af virkemidler

Forskere fra Aarhus Universitet skal se på effekten af forskellige virkemidler ved forskellige gødningsniveauer og jordtyper. Resultaterne er vigtige i forbindelse med Ny Arealregulering.