Nyheder

Mere frekvent og kraftigere styrtregn med deraf følgende oversvømmelser i by og land venter forude med klimaforandringerne. Foto: Janne Hansen

24.04.2015 | DCA

Klimaet: Det gode, det onde og det uforudsigelige

Klimaændringerne kan betyde eventyr eller mareridt alt afhængig af, hvor man er, og hvordan man tilpasser sig. I Danmark og de øvrige nordiske lande vil der være både fordele og ulemper – men vi kommer ikke uden om alvorlige tilpasninger.

Ved hjælp af en model udviklet på Aarhus Universitet kan man beregne den nationale produktion af grovfoder. Foto: Janne Hansen

22.04.2015 | DCA

Model udviklet til beregning af udbytte af grovfoder på landsplan

Udbyttet af grovfoder på økologiske bedrifter har været 26 procent lavere pr. hektar end på konventionelle bedrifter i perioden 2007 til 2011. Det viser en ny model udviklet på Aarhus Universitet, der kan beregne nationale udbytter af grovfoder.