Nyheder

Efterladelse af halmen på marken bidrager positivt til jordens struktur og dermed dens frugtbarhed.  Foto: Janne Hansen

29.12.2015 | Plantekongres

Jorden har godt af ro og halm

'Conservation agriculture' vinder terræn i landbrug verden over. Nye danske forsøg sætter tal på effekten af det under danske forhold og viser blandt andet en positiv effekt af at efterlade halm ved pløjefri dyrkning.

Klimaet kan få en hjælpende hånd ved at udtage tørvejord fra landbrugsdriften. Foto: Mogens H. Greve

16.12.2015 | Plantekongres

Dyrkning af tørvejorde øger udledning af klimagasser

Drænede organiske jorde er en betydelig kilde til udledningen af drivhusgasser, især i form af CO2 og lattergas. Emission herfra udgør seks procent af den samlede danske drivhusgasudledning.

14.12.2015 | DCA

Plantekongres i nye rammer

Om en måned mødes 2000 gæster til den årlige Plantekongres, der i 2016 foregår på to lokaliteter og er udvidet fra 88 til 99 sessioner.

Biokul er ikke et ensartet produkt, men derimod en samlet betegnelse for kulstofrester af forskellige biomasser. Foto: Henning Thomsen

14.12.2015 | Plantekongres

Sådan virker biokul på dyrket jord og miljøet

Biokul øger lagringen af kulstof i jorden og kan øge udbyttet afhængigt af jordens status. Miljømæssigt ser biokul også ud til at kunne reducere emissionen af lattergas. På Plantekongressen i Herning vil lektor Lars Elsgaard præsentere den nyeste viden om brugen af biokul.

Der skal bruges en række virkemidler for at optimere en bæredygtig bekæmpelse af ukrudt i afgrøderne. Foto: Janne Hansen

09.12.2015 | Plantekongres

Ukrudtsbekæmpelse skal spille på flere strenge

En række konkrete anbefalinger baseret på nye forskningsresultater kan hjælpe med at forebygge, at ukrudtet vokser afgrøderne over hovedet på trods af stigende restriktioner mod herbicider.

I nogle tilfælde reducerer styret dræning udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Nu vil forskerne undersøge mulighederne endnu nærmere. Foto: Colourbox

04.12.2015 | Plantekongres

Styret dræning kan potentielt bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt styret dræning som et virkemiddel til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra marker til vandmiljøet. Nogle af resultaterne tyder på, at udledning af kvælstof kan reduceres for visse jordtyper.

Vi er fuldstændig afhængig af dyrkningsjorden. Forskere fra Aarhus Universitet er med til at sikre jordens kvalitet. Foto: Colourbox

04.12.2015 | DCA

Metoder til beskyttelse af den dyrkede jord testes fortsat selvom FN’s international ”Jordens År” lakker mod enden

FN har udpeget 5. december 2015 som ‘Jordens Dag’ og markerer samtidig afslutningen på det internationale ’Jordens år’ (International Year of Soils). Et internationalt projekt, som Aarhus Universitet deltager i, arbejder på at finde løsninger, der kan beskytte vores dyrkningsjord.