Nyheder

Hvordan forener man hensyn til naturen, landbruget og politik, så det går op i en højere endhed? Det sætter et nyt prisvindende landbrugsspil fokus på. Foto: Fremtidens Landbrug

30.01.2015 | DCA

Landbrugsspil vinder EU-pris

Forskere fra Aarhus Universitet har været med til at udvikle computerspillet "Fremtidens Landbrug", der netop har vundet en EU Kommissionspris for bedste formidling af landbrugspolitiske emner i 2014.

I samarbejde med erhvervet udvikler forskere fra Aarhus Universitet nye hvedesorter, der både er højtydende og modstandsdygtige overfor flere svampesygdomme. Foto: Janne Hansen

14.01.2015 | DCA

Mindre brug af pesticider med nye kornsorter

Forskere fra Aarhus Universitet skal i samarbejde med kommercielle planteforædlere og førende udenlandske forskningsinstitutioner udvikle nye sorter af hvede, der er modstandsdygtige over for en række ødelæggende svampesygdomme, i et projekt, som Innovationsfonden har bevilget 17 mio. kroner til.

Droner kan løse en række opgaver i landbruget. Foto: Rasmus Nyholm Jørgensen

09.01.2015 | DCA

Droner holder et vågent øje med afgrødernes trivsel

Overvågning af markens afgrøder ved hjælp af droner kan føre til en række gevinster for landmanden og miljøet, herunder gradueret gødskning og optimeret bekæmpelse af ukrudt.

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt forekomsten af resistens i en række populationer af rapsjordlopper og glimmerbøsser i rapsmarker. Foto: Janne Hansen.

07.01.2015 | DCA

Skadedyr er resistente over for visse insektmidler

Vinterraps får ofte ubudne gæster i form af skadedyr som rapsjordlopper og glimmerbøsser. Forsøg fra Aarhus Universitet viser, at der er stor forskel på, hvor følsomme skadedyrene er over for insektmidler.