Nyheder

15.07.2015 | DCA

Flere bælgplanter i sædskiftet betyder ikke mere lattergas til atmosfæren

Ny forskning viser, at efter- og mellemafgrøder med bælgplanter kan erstatte en del af husdyrgødning anvendt i økologiske sædskifter, uden at udledningen af lattergas øges væsentligt.

Jordbrug, natur og miljø - samlet i et. Det er opskriften på bacheloruddannelsen i agrobiologi. Arkivfoto: Lars Kruse/AU.

10.07.2015 | DCA

Flere vil læse Agrobiologi

Antallet af ansøgere til bacheloruddannelsen i Agrobiologi på Aarhus Universitet er steget igen i år.

Nye varianter af sygdommen gulrust kommer til Europa fra Himalaya-regionen. Foto: Mogens Støvring Hovmøller

03.07.2015 | DCA

Stor genetisk mangfoldighed i gulrust øger risikoen for sygdomsepidemier i korn

Forskere finder nu stor genetisk mangfoldighed i den svamp, der har været årsag til de senere års stigende angreb af svampesygdommen gulrust i hvede og triticale i Europa. Det skyldes omfattende spredning af svampesporer med vinden fra Asien, hvor svampen har sit center for mangfoldighed i Himalaya, til hele Europa.

Hvis vi ikke passer på jorden, risikerer vi at ødelægge den, så den mister sin frugtbarhed. Foto: Per Marcussen

01.07.2015 | DCA

Den dyrkede jord er under pres

Langt det meste af den mad, vi spiser, har direkte eller indirekte sin oprindelse i jorden. Men jordens frugtbarhed trues af den måde, vi behandler den på. Forskere fra Aarhus Universitet har stort fokus på problemerne i samarbejde med landbrugserhvervet og myndighederne.