Nyheder

Det er sjældent, at der findes rester af glyphosat i grundvandet. Foto: Colourbox

25.03.2015 | DCA

Glyphosat er en sjælden gæst i grundvandet

Resultaterne af pesticidovervågningen fra juli 2011 til juni 2013 ligger nu klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig…

Foto: Janne Hansen

06.03.2015 | DCA

National model til kvælstoftransport og nye opdaterede retentionskort

Opdateret december 2015: Udvikling af en national kvælstofmodel sætter forskere ved GEUS og de nationale centre DCA og DCE ved Aarhus Universitet i stand til mere detaljeret og præcist at beregne hvor meget kvælstof, der årligt udvaskes til kystvandene og hvor meget der fjernes undervejs.