Nyheder

Afgasning af gylle øger kvælstoffets tilgængelighed for afgrøderne, hvilket alt andet lige kan føre til øget udbytte. Foto: Jesper Rais

17.09.2015 | Agro

Bioforgasning nedsætter udvaskning af kvælstof fra husdyrgødning

Forskere ved Aarhus Universitet har udviklet en ny model, der kan beregne udvaskningen af kvælstof fra afgasset gylle sammenlignet med ubehandlet gylle over en længere tidshorisont.

Et totalt billede af Danmarks kvælstofforbrug og -udledning gør det nemmere at få øje på, hvor man kan sætte ind for at bruge kvælstof mere effektivt og nedsætte udledningen af kvælstof til miljøet. Foto: Janne Hansen

07.09.2015 | DCA

Nationalt kvælstofbudget skaber overblik

Mindre madspild, bedre genbrug af kvælstof i produktionen af fødevarer og nye landbrugsteknologier er nogle af de veje, man kan gå, for at nedsætte udledningen af kvælstof til miljøet. Det viser et kvælstofbudget for Danmark udviklet af forskere fra Aarhus Universitet.