Nyheder

Oksekød fra malkekvægproduktion er langt mere klimavenligt end oksekød fra ekstensiv kødkvægproduktion. Foto: Colourbox

29.04.2016 | DCA

Ikke alle bøffer er lige store klimasyndere

Produktion af oksekød udleder drivhusgasser og bidrager derved til den globale opvarmning – men ikke alle bøffer er lige store bidragsydere til problemet.

En ny rapport fra DCA giver et overblik over plantebeskyttelsesforsøgene. Foto: Colourbox

29.04.2016 | DCA

Få et overblik over plantebeskyttelse

Resultaterne fra 2015-forsøgene med plantebeskyttelsesmidler ligger klar i en rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Teknik til minimering af jordpakning vises frem ved maskindemonstrationen på Foulumgaard den 3. maj 2016. Foto: Ole Green

17.04.2016 | DCA

Ny teknik til minimering af jordpakning demonstreres på AU Foulum

Effektive markoperationer uden jordpakning kan lade sig gøre med nye tekniske tiltag. Det bliver demonstreret på forskningscentret AU Foulum den 3. maj 2016.

Integreret plantebeskyttelse er vejen frem for at beskytte små afgrøder mod sygdomme, ukrudt og insekter. Foto: Colourbox

17.04.2016 | DCA

Små afgrøder har brug for meget hjælp for fortsat at være bæredygtige

Manglen på muligheder for brugbare plantebeskyttelsesløsninger i små afgrøder koster mere end en milliard euros om året og påvirker ni millioner hektarer i hele Europa.

Der er forskel på, hvordan begrebet bæredygtighed anvendes i forbindelse med biomasse. Foto: Colourbox

17.04.2016 | DCA

Bæredygtighed af biomasse til food og non-food bør bygge på harmoniserede kriterier

Produktion af biomasse skal være bæredygtigt, men der er forskellige definitioner af kriterierne for bæredygtighed. Forskere fra Aarhus Universitet har taget pulsen på, hvordan forskellige europæiske lande definerer kriterierne.