Nyheder

Forskere fra Aarhus Universitet undersøger forskellige alternative strategier til at beskytte afgrøder mod sygdomme, skadedyr og ukrudt, så pesticidforbruget kan reduceres eller udelades. Foto: Colourbox

12.08.2016 | Agro

Frugt, grønt og potteplanter, der strutter af sundhed

Forbruget af pesticider i den danske produktion af frugt, grønt og potteplanter ligger lavt sammenlignet med andre lande – men det kan gøres endnu bedre ved hjælp af nye metoder, som bliver udviklet i et samarbejde mellem forskere og gartnerierhvervet.

Planterødder kan selv påvirke deres nærmiljø. Det kan udnyttes til at nedsætte forbruget af pesticider. Foto: Colourbox

28.07.2016 | Agro

Planter designer selv deres miljø

Planternes rødder har stor indflydelse på, hvordan deres mikrobiologiske nærmiljø ser ud. Nu vil forskere gør det muligt at udnytte denne evne hos planterne til at øge udbyttet og nedsætte forbruget af pesticider i landbruget.

Kartoffelplanter yder bedst under kølige forhold. Foto: Janne Hansen

18.07.2016 | Agro

Kartofler skal ikke bage i kartoffelmarken

Hvis man er en kartoffelplante, kan en varm sommer også blive for meget af det gode. Nye undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem stigende temperatur og faldende udbytte.

Du kan downloade eller bestille eksemplarer af Perspective, den engelske udgave af DCA's årsberetning. Foto. Jesper Rais

01.07.2016 | DCA

Årsrapport fra DCA er udkommet på engelsk

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrugs årsrapport er netop udkommet på engelsk.

For nogle køer, med forlængede laktationer, vil der være risiko for en for høj huldværdi ved den kommende kælvning.

27.06.2016 | Agro

Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring

Bevidst forlængede laktationer kan være en god måde at udnytte et højt ydelsesniveau på og få færre uproduktive dyr på gården. Derigennem opnås et lavere foderforbrug per kg EKM, men én bekymring er, om det giver fede goldkøer.

Biochar har fået stigende opmærksomhed, da meget tyder på, at det både kan bruges til at mindske emissionen af drivhusgasser og samtidig anvendes som middel til jordforbedring. Foto: Anne-Luise Skov Jensen

23.06.2016 | Agro

Stor interesse for at se effekten af biochar i praksis

Mere end 30 konsulenter, landmænd og forskere lagde mandag 13. juni vejen forbi AU Askov Forsøgsstation for at høre om erfaringer med biochar og se effekten af biochar på plantevæksten i mark- og lysimeterforsøg.

Forskere fra Institut for Agroøkologi er med i et europæisk projekt, der bidrager til kampen mod kartoffelskimmel. Foto: Geert Kessel

22.06.2016 | Agro

Kampen mod kartoffelskimmel oprustes

Det patogen, som er årsag til kartoffelskimmel, er meget foranderlig, hvilket gør den udfordrende at bekæmpe. Aarhus Universitet deltager i et nyt internationalt projekt, der tager fat om problemet ved at analysere patogenets variationer og evolution samt udvikle bedre beslutningsstøttesystemer.

Udvikling af alternative metoder til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps kan bane vejen for et markant mindre forbrug af insekticider. Foto: Janne Hansen

20.06.2016 | Agro

Forbrug af insekticider mod glimmerbøsser kan reduceres markant

Aarhus Universitet er med i et nyt europæisk projekt, der sigter mod at udvikle alternativer til pesticider til bekæmpelse af glimmerbøsser i raps og derved bane vejen for en markant reduktion i forbruget af insekticider.

Der er demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og gødning i kartofler på AU Foulum 21. juni 2016. Foto: Colourbox

27.05.2016 | Agro

Kan man få i både pose og sæk i kartoffelmarken?

Er det muligt at bevare udbyttet og samtidig spare på vand og kvælstof i kartoffelmarken? Det kan du få mere at vide om, når Aarhus Universitet inviterer til en demonstration af nye styringsmuligheder til præcis tildeling af vand og kvælstof til kartofler den 21. juni 2016.

Forskere foreslår fem handlinger til at fremme inddragelsen af afgrøder, der er modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler, i integreret ukrudtsbekæmpelsessystemer. Foto: Janne Hansen

27.05.2016 | DCA

Herbicidtolerante afgrøder kan være en del af integreret ukrudtsbekæmpelse

En gruppe forskere, heriblandt en forsker fra Aarhus Universitet, foreslår fem handlinger, der kan fremme inddragelsen af afgrøder, der er modstandsdygtige overfor ukrudtsmidler, i integreret ukrudtsbekæmpelsessystemer. Forskerne lægger vægt på, at man burde anvende samme vurdering vedrørende de landbrugsmæssige konsekvenser, uanset om afgrøderne…

Viser resultater 81 til 90 ud af 133

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste