Alumner

Velkommen i alumnenetværket!

Som alumne er du en vigtig ambassadør for de jordbrugsvidenskabelige uddannelser samt for Institut for Agroøkologi og Aarhus Universitet. Vi vil derfor gerne holde kontakten ved lige. Med dine erfaringer kan du bidrage til udviklingen af studie- og forskningsmiljøet på Institut for Agroøkologi og bidrage til at positionere instituttet og universitetet som international uddannelsesinstitutioner i verdensklasse.

Institut for Agroøkologi er derfor i færd med at etablere et alumnenetværk for vores tidligere studerende på de jordbrugsvidenskabelige uddannelser. Målet er at skabe livslange relationer til vores alumner, som kan være til gensidig glæde og gavn.

Instituttets nuværende og tidligere medarbejdere er også velkomne i alumnenetværket, og vi opfordrer også nuværende studerende til at drage nytte af alumnenetværket.   

 

SE PROGRAMMET FOR ALUMNEDAGEN, DER HOLDES 5. APRIL 2018 PÅ AU FOULUM! 

 

 

 

 

Følg med i det seneste vedrørende fødevare- og jordbrugsvidenskab: