Faciliteter

Institut for Agroøkologi råder over unikke forskningsfaciliteter, herunder arealer til markforsøg, laboratorier, væksthuse, semifieldanlæg, klimakamre og klimastationer. 

Instituttet har forsøgsmarker på flere lokaliteter, hvilket sikrer, at instituttets markforsøg kan udføres under de klimaforhold og på den jordtype, som er optimal for de enkelte afgrøder.

Forsøgsfaciliteterne i Foulum, Flakkebjerg og Askov benyttes til forsøg med mange forskellige dyrkningsfaktorer, pesticider, gødning, jordbearbejdning o.l. Nogle af markforsøgene har et langt tidsperspektiv - enkelte endda over 100 år.

Instituttet samarbejder med Institut for Ingeniørvidenskab om brug af droner. Tilsammen har de to institutter 10 droner og 10 godkendte dronepiloter. 

Dronerne bruges til en række forskellige opgaver, eksempelvis for at tage luftfotos af afgrøder i marken, landskaber eller begivenheder, hvor billederne bliver brugt til dokumentation, overvågning af forsøg eller andre særlige opgaver.

Dronerne kan også have påmonterede varmefølsomme kameraer, som eksempelvis bruges i forsøg med overvågning af vildt i marken. Nogle af de forsøg, der foregår med dronerne, går ude på at optimere billedanalyserne og til at undersøge og eksperimentere med, hvad dronerne ellers kan bruges til.