Askov

Askov Forsøgsstation råder over 25 ha jord af typen JB5 (lerjord). Hovedområdet er udførelse af forsøg med husdyrgødning og kulstof i jord.    

På en del af arealet ligger langvarige gødningsforsøg, som blev anlagt i 1894 og har været videreført siden. Forsøgene har med tiden opnået international status, som de eneste i verden, hvor varierende tilførsel af næringsstoffer i handels- og husdyrgødning er blevet sammenlignet i en periode på mere end 120 år.  

Derudover er der semifield-anlæg med cirka 220 lysimeteranlæg og rammekar. I det ene lysimeteranlæg blev der i 2015 etableret et projekt med biochar.  

Læs om de langvarige gødningsforsøg her.

Adresse

Askov Forsøgsstation
Vejenvej 55
Askov
6600 Vejen

Find vej

Kontakt

Henning Carlo Thomsen

Ledende jordbrugsteknikerInstitut for Agroøkologi - Markforsøg Askov
M
P +4587157564
P +4540614899