Sustainable Nutrient Management

Institut for Agroøkologi har igennem de seneste årtier gjort en betydelig indsats vedrørende omsætning af næringsstoffer for optimering af produktion og minimering af tab. Denne indsats er intensiveret gennem de senere år.

Centralt er virkemidler til en bedre udnyttelse af næringsstoffer tilført med planterester og gødning (handels-, husdyrgødning og restprodukter), en mindre emission af gasser, en mindre belastning af vandmiljøet og en sikring af jordens frugtbarhed. Indsatsen spænder fra grundforskning til anvendt forskning med henblik på at sikre, at den dyrkede jord forbliver et velegnet grundlag for optimering af næringsstofforsyningen i en bæredygtig produktion af plantebiomasse. 

Kontakt

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor